SOFIA
ART MAP

http://sofiaartmap.com/files/gimgs/th-19_doza.jpg

Here, you will find each month an updated selection of ongoing events and shows at Sofia's galleries, project spaces and other independent art venues:

1 – Æther
An artist-run space for experimentation and critical feedback on contemporary obscurities./ Пространство за експериментиране и критична обратна връзка към съвременните мъглявини.
39 Knyaz Boris I St. / Ул. Княз Борис I 39 | web | email| +359 894 518 511
RadOST Kick Off Weekend
31/10 – 01/11 info

2 – Arosita Gallery
A contemporary art gallery that shows a wide range of works by emerging and established artists. /Галерия за съвременно изкуство, работеща с млади и утвърдени художници.
Mo-Fri 13-19 | 12B Vrabcha St. / Ул. Врабча 12Б | web | email | +359 88 587 2804
T.A.G Ивайло Христов 28/10 – 10/11 info

3 – Atelie Plastelin
An independent art space, а studio, а gallery & а perfоrmance stage. / Независимо пространство, ателие, галерия и сцена за пърформанс.
Mo-Sun 18-21 | 48 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 48 | web | email |+359 89 794 3618

4 – BELKA Studio for Sound and Form
BELKA (named after the cat living there) is a common space for creativity in the fields of music and visual arts. / БЕЛКА (назовано на котката, живееща там) е място за креативност в сферата на музиката и визуалните изкуства.
check for events | 9 Мitropolit Panaret St. / Ул. Митрополит Панарет 9 | web | +359 879 477 625

5 – Brave Creation
A t-shirt shop & gallery space for local artists' design wear and accessories. / Магазин и галерия за дрехи и аксесоари с дизайни на български артисти.
Mo-Sat 11-19, Sun 12-18 | 4 Han Krum Str. / Ул. Хан Крум 4 | web | email | +359 888 745 155

6 – Credo Bonum
An exhibition and event space devoted to contemporary art, socially-engaged projects and ideas for tomorrow. / Пространство за изложби и събития, посветено на съвременното изкуство, социално ангажирани проекти и идеи за бъдещето.
Mo-Sun, 11-19 | 2 Slavyanska Str. (Enter from Benkovski Str.) / Ул. Славянска 2 (вход от Ул. Бенковски) | web | email | +359 2 815 96 19
Къде е скулптурата? - групова изложба, курирана от Кирил Василев /Where is the sculpture? - a group exhibition curated by Kiril Vassilev
08/10 – 01/10 info

7 – DOZA
А gallery for different forms of contemporary art and culture in related formats and channels for communication. / Галерия за различни форми на съвременно изкуство и култура в съответните формати и комуникационни канали.
Check for events | 52 Tsar Samuil St. / Ул. Цар Самуил 52 | web | mail
Вратите на рая са затворени. Изложба на Александър Юзев
10/09 – 25/09 34 Tsanko Tserkovski Str. / Ул. Цанко Церковски 34 | web | email
ЕНИГМИ НА ПРОВИДЕНИЕТО, изложба на Мартин Белев
25/10 – 05/11 info

9 – FABRIKA AVTONOMIA / ФАБРИКА АВТОНОМИЯ
A free, public, non-commercial and independent social space. / Свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство.
Check for events | 34 Totleben Blvd. / Бул. Тотлебен 34 | web/ email

10 – Gallery Gallery
A gallery and a project with focus on digital art that features a virtual exhibition space only accessible if close enough to the physical space. / Галерия и проект с фокус върху дигиталното изкуство, което може да бъде видяно във виртуална галерия, но само в близост до физическия адрес на галерията.
Check for events | 14 Elisaveta Bagriana St. / Ул. Елисавета Багряна 14 | web

11 – Gifted
A place for urban culture, contemporary graphic art and product design with a shop and exhibition space. / Място за градска култура, съвременна графика и продуктов дизайн с магазин и изложбено пространство.
Mo-Fri 10.30-13, 14-19.30 | 24 Ivan Denkoglu St. / Ул. Иван Денкоглу 24 | web | email | +359 887 933 314

12 – ICA Institute for Contemporary Art / ИСИ Институт за съвременно изкуство
A private non-profit organisation and association of curators, artists and cultural theorists. / Частна неправителствена организация и асоциация на куратори, художници и културни теоретици.
Tue-Sat 15-19, + by appointment | 134 Vasil Levski Blvd. (enter from Ekzarh Yosif St.) / Бул. Васил Левски 134 (откъм ул. Екзарх Йосиф) | web | email | +359 887 510 585

13 – КО-ОP
A coworking and art space towards busting new creative eco-systems. / Коуъркинг и изложбено пространство за създаване на нови креативни екологии.
Tue-Fri 12-20, Sat-Sun 10-20 | 17 Yanko Sakazov St. /Ул. Янко Сакъзов 17 | web | email | +359 89 666 0081

14 – kvARTal / квАРТал
An art neighborhood and initiative for cultural activity around the former Jewish quarter. / Aрт квартал и инициатива за културнo-творческа дейност в района около някогашния eврейски квартал.
Check for events | location | web

15 – Little Bird Place
A gallery with specific thematic focus on modern and contemporary art dedicated to the nature, biological world and ecology. / Галерия с тематичен фокус върху модерно и съвременно изкуство, посветено на природата, биологичния свят и екологията.
Mon-Sun 11.30-19 | 7 11th August St./ Ул. 11 Август 7 | web | email | +359 88 233 13 50
Made in Лещен Part II
until end of October info

16 – MOZEI
A performance space and print shop for things with raising value. / Място за пърформанс и принтове за неща с покачваща се стойност.
Check for events | 138 Rakovski St. / Ул. Раковски 138 | web | email | +359 887 061 611

17 – One Gallery
A contemporary art gallery in a building of the former military printing house that represents emerging and еstablished artists. / Галерия за съвременно изкуство в сградата на бивша воeнна печатница, представяща млади и утвърдени художници.
Mo-Fri 12-19, Sat-Sun 12-18 | 14 Ivan Vazov St. / Ул. Иван Вазов 14 | web | email | +359 882 435 513

18 – One-Night-Stand Gallery
A gallery where exhibitions are shown for one night only at pre-announced hours. / Галерия, чиито изложби се случват в рамките на една единствена вечер и в предварително обявени часове.
Check for events | 25 Hristo Belchev St. / Ул. Христо Белчев 25 | web | email | +359 899 911 599

19 – PORT A
A space for cultural events and encounters in an old art nouveau building. / Място за културни срещи и събития в стара сграда стил арт нуво.
Check for events | 5a Тriaditsa St. / Ул. Триадица 5а | web | + 359 89 550 0655

20 – Plus 359 Gallery
A gallery with a focus on site-specific contemporary art projects located in the building of a water tower designed in 1903. / Галерия с фокус върху специално създадени за пространството проекти в областта на съвременното изкуство, разположена в сградата на водна кула, проектирана през 1903 г.
Wed-Sun 14-19 | 21 Galichitza St. / Ул. Галичица 21 | web |email | +359 89 66 70 941
Стефан Иванов: 194 дни / Stefan Ivanov: 194 days
12/06 - 05/07 info

21 – Rakursi Gallery
An independent gallery for modern and contemporary art. / Независима галерия за модерно и съвременно изкуство.
Mo-Fri 10.30-19, Sat 10.30-18 | 4A Han Krum St. / Ул. Хан Крум 4A | web | email | +359 898 812 617

22 – THE RED FLAT
An interactive experience of everyday life in communist Bulgaria. / Място, където имаме възможността да преживеем ежедневието през комунизма.
Mo-Sun 10.30-18 | Enter via GIFTED, 24 Ivan Denkoglu St. / Ул. Иван Денкоглу 24 | web | email | +359 98 825 2032

23 – Sito Studio
DIY screen printing studio where you can learn how to print your limited art editions. / Направи-си-сам ателие за ръчен ситопечат, където можете да се научите да отпечатва- те вашите лимитирани произведения.
Floating opening hours | 66 Tsar Simeon St. / Ул. Цар Симеон 66 | web | email | +359 896 81 69 08

24 – Structura Gallery
A contemporary art gallery that supports the art scene through local and international projects. / Галерия за съвременно изкуство, която подкрепя художествената сцена чрез местни и международни проекти.
Tue-Sat 12-19 | 9 Kuzman Shapkarev St. / Ул. Кузман Шапкарев 9 | web | email
Изкуство и политика / Art and Politics -
17/09 - 17/10 info

25 – Swimming Pool
An art project space with focus on research, international collaborations, education and art community politics, located on a rooftop with an empty pool built in the 1930s. / Пространство за изкуство с фокус върху арт изследвания, международни съвместни проекти, образование и политики в арт общността, разположено на покрив с празен басейн от 1930-те.
Check for events | 10 Tsar Osvoboditel Blvd., 5 fl. / Бул. Цар Освободител 10, ет. 5 | web | email | +359 887 895 251
The Library of Our Encounters / part of RadOST Kick Off Weekend
31/10 – 01/11 info

26 – Synthesis
A gallery for contemporary photography. / Галерия за съвременна фотография.
Mo-Sat 10-20 | 57 Vasil Levski Blvd. / Бул. Васил Левски 57 | web | email

27 – World of Co-Artist Residency
A multidisciplinary artist residency program with shared studio and exhibition space. / Мултидисциплинарна резидентна програма за артисти със споделено студио и
изложбено пространство.
Check for events | 40 Dondukov Blvd. / Бул. Дондуков 40 | web | email | +359 898 923 249

28 – UNDERGROUND
А platform for free and independent art with the aim to unite and preserve the spirit of art to let it talk for us. / Платформа за свободно и независимо изкуство, което обединява и съхранява духа на изкуството като го оставя да говори вместо нас.
Check for events | 4 Vladayska Reka St. / Ул. Владайска река 4 | web | email | +359 88 451 7654