SOFIA
ART MAP

Sofia Art Map е проект, движен от желанието да подкрепим и споделим една пълна с въображение, разностранна и енергична културна сцена в София. Той бе стартиран от независимото пространство Swimming Pool с цел да подкрепи и заздрави сътрудничествата и колективността в полето на изкуствaта.

/

Sofia Art Map is a project driven by the desire to share and support our imaginative, versatile and vibrant cultural scene in Sofia. It was initiated by the independent art project space Swimming Pool with the aim to support and strengthen collaborative approaches and collectivity in the art field.