SOFIA
ART MAP

http://sofiaartmap.com/files/gimgs/th-9_80565367_443777769627582_8592116383846760448_o.jpg

Sofia Art Map exists print and online and is distributed for free. You can find Sofia Art Map at the locations shown on the map as well as at our favourite shops and cafes.

Published by: Swimming Pool, Sofia
Editor-in-Chief: Viktoria Draganova
Designer: Kalina Gotseva
Logo: Dimi Deyanski

/

Sofia Art Map съществува принт и онлайн и се азпространява безпатно.
Може да откриете Sofia Art Map при включените локации, също така в любимите ни заведения и кафета.

Издавана от Swimming Pool, София
Отговорен редактор: Виктория Драганова
Дизайн: Калина Гоцева
Лого: Дими Деянски

contact@sofiaartmap.com

© 2020 Built with Indexhibit